Beheerdersteam
Karel van Melis
Erna van Boxtel
Carla Thijssen

Bestuur
Gerard Kuppen (voorzitter)

Anne Derks (penningmeester)

Cris Kuppen (vice-voorzitter)

Henk Cuppen

Els van Boekel

Sabrine van Melis

Esther van Schijndel

Heeft u een vraag voor het bestuur? Stuur deze dan naar bestuur@dewislangenboom.nl.